تحلیل دینامیکی سازه های سنگی

تازه‌های نشر تحلیل دینامیکی سازه های سنگی


پدیدآورندگان کتاب
نویسنده یا نویسندگان علیرضا باغبانان، امین ازهری، محمدرضا اکبری فروز
ناشر ارکان دانش
مشخصات کتاب
وزن 400 گرم
تعداد صفحه 268
جنس جلد شومیز
شابک 978-600-287-154-1
نوبت چاپ 1
قطع کتاب وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول. زمین لرزه

1-1- عوامل تولید لرزش زمین و انواع زمین لرزه

1-2-  قدرت زمین ‌لرزه

1-3- روابط میرایی

1-3-1- متغیرهای مؤثر بر میرایی

1-3-2- انواع روابط میرایی

1-3-2-1- روابط تجربی

1-3-2-2- روابط میرایی نظری

1-4- طیف طرح

1-4-1- طیف مقیاس ‌دار شکل ثابت

1-4-2- طیف طرح روابط میرایی

1-4-3- طیف آسیب یکنواخت (UHC)

1-5- تعیین پارامترهای ژئومکانیکی دینامیکی

1-5-1- دستگاه میله فشاری ‌هاپکینسون (SHPB)

1-5-2- روابط تجربی محاسبه پارامترهای دینامیکی

1-5-3- ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ­ ها با ویژگی ­های انتشار امواج

1-5-4- تعيين مدول الاستيسيته ديناميکي (مدول یانگ دینامیکی)

1-5-5- تعيين دیگر ثابت‌ های الاستیک ديناميکي

1-5-6- ارتباط بین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی توده سنگ

فصل دوم. تاریخچه مطالعه لرزه ­ای ساختارهای سنگی

2-1- مقدمه

2-2- ویژگی‌ های خاص ساختمانی و طراحی ساختارهای زیرزمینی

2-3- ثبت عملکرد سازه‌ های زیرزمینی حین زمین ‌لرزه‌ ها

2-3-1-  عبور تونل از ساختارهای با سختی متفاوت

2-3-2- عبور تونل از گسل

2-3-3- روانگرایی

4-2-2-1- لرزش زمین

4-2-2-2- شکست زمین

4-2-3- ارزیابی رفتار ساختار زیرزمینی در معرض لرزش

4-2-3-1- معیار بارگذاری

فصل پنجم. طراحی پایداری محوری ساختار زیرزمینی حین زمین ­لرزه

5-1- مقدمه

5-1-1- روش تغییرشکل میدان آزاد

5-1-2- روش اندرکنش سازه- خاک

5-1-3-  نگرش مدلسازی عددی

فصل ششم. تحلیل پایداری مقطعی ساختار زیرزمینی حین زمین لرزه

6-1- مقدمه

6-2- تغییرشکل بیضی‌شکل تونل دایروی

6-2-1- تغییرشکل ‌های برشی میدان آزاد

6-2-1-1- معادلات ساده‌ سازی ‌شده تغییرشکل برشی

6-2-1-2- سازگاری پوشش با تغییرشکل‌ های برشی میدان آزاد

6-2-1-3- اهمیت سختی پوشش

6-2-2- اندرکنش زمین- پوشش

6-2-2-1- جواب ‌های فرم بسته

6-2-2-2- تفاسیر جواب‌های فرم بسته

6-2-3- روش تحلیل‌ عددی تونل دایروی

6-2-3-1- محاسبه گشتاور خمشی حداکثر

6-2-3-2- انحنا حداکثر پوشش (ΔDlining)

6-2-3-3- نیروی‌ محوری حداکثر پوشش (Tmax)

6-2-3-4- سختی پوشش (I)

6-3- تغییرشکل اعوجاجی تونل مستطیلی

6-3-1- روش‌های فشار دینامیکی رانش خاک

6-3-1-1-روش اوکابه و مونونوبه (Wang, 1993)

6-3-1-2- روش وود (Wood, 1973)

6-3-2- روش تغییرشکل اعوجاجی میدان آزاد

6-3-3-  تحلیل اندرکنش زمین- تونل

6-3-4- مدل های ساده سازی شده تحلیل چهارچوب

6-3-5- روش تحلیل عددی

6-3-5-1- روش ارزیابی تغییرشکل توسط ضریب لرزه ‌ای به صورت شبه استاتیک

6-3-5-2- تحلیل شبه دینامیکی تاریخچه زمانی

6-3-5-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

منابع

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول. زمین لرزه

1-1- عوامل تولید لرزش زمین و انواع زمین لرزه

1-2-  قدرت زمین ‌لرزه

1-3- روابط میرایی

1-3-1- متغیرهای مؤثر بر میرایی

1-3-2- انواع روابط میرایی

1-3-2-1- روابط تجربی

1-3-2-2- روابط میرایی نظری

1-4- طیف طرح

1-4-1- طیف مقیاس ‌دار شکل ثابت

1-4-2- طیف طرح روابط میرایی

1-4-3- طیف آسیب یکنواخت (UHC)

1-5- تعیین پارامترهای ژئومکانیکی دینامیکی

1-5-1- دستگاه میله فشاری ‌هاپکینسون (SHPB)

1-5-2- روابط تجربی محاسبه پارامترهای دینامیکی

1-5-3- ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ­ ها با ویژگی ­های انتشار امواج

1-5-4- تعيين مدول الاستيسيته ديناميکي (مدول یانگ دینامیکی)

1-5-5- تعيين دیگر ثابت‌ های الاستیک ديناميکي

1-5-6- ارتباط بین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی توده سنگ

فصل دوم. تاریخچه مطالعه لرزه ­ای ساختارهای سنگی

2-1- مقدمه

2-2- ویژگی‌ های خاص ساختمانی و طراحی ساختارهای زیرزمینی

2-3- ثبت عملکرد سازه‌ های زیرزمینی حین زمین ‌لرزه‌ ها

2-3-1-  عبور تونل از ساختارهای با سختی متفاوت

2-3-2- عبور تونل از گسل

2-3-3- روانگرایی

4-2-2-1- لرزش زمین

4-2-2-2- شکست زمین

4-2-3- ارزیابی رفتار ساختار زیرزمینی در معرض لرزش

4-2-3-1- معیار بارگذاری

فصل پنجم. طراحی پایداری محوری ساختار زیرزمینی حین زمین ­لرزه

5-1- مقدمه

5-1-1- روش تغییرشکل میدان آزاد

5-1-2- روش اندرکنش سازه- خاک

5-1-3-  نگرش مدلسازی عددی

فصل ششم. تحلیل پایداری مقطعی ساختار زیرزمینی حین زمین لرزه

6-1- مقدمه

6-2- تغییرشکل بیضی‌شکل تونل دایروی

6-2-1- تغییرشکل ‌های برشی میدان آزاد

6-2-1-1- معادلات ساده‌ سازی ‌شده تغییرشکل برشی

6-2-1-2- سازگاری پوشش با تغییرشکل‌ های برشی میدان آزاد

6-2-1-3- اهمیت سختی پوشش

6-2-2- اندرکنش زمین- پوشش

6-2-2-1- جواب ‌های فرم بسته

6-2-2-2- تفاسیر جواب‌های فرم بسته

6-2-3- روش تحلیل‌ عددی تونل دایروی

6-2-3-1- محاسبه گشتاور خمشی حداکثر

6-2-3-2- انحنا حداکثر پوشش (ΔDlining)

6-2-3-3- نیروی‌ محوری حداکثر پوشش (Tmax)

6-2-3-4- سختی پوشش (I)

6-3- تغییرشکل اعوجاجی تونل مستطیلی

6-3-1- روش‌های فشار دینامیکی رانش خاک

6-3-1-1-روش اوکابه و مونونوبه (Wang, 1993)

6-3-1-2- روش وود (Wood, 1973)

6-3-2- روش تغییرشکل اعوجاجی میدان آزاد

6-3-3-  تحلیل اندرکنش زمین- تونل

6-3-4- مدل های ساده سازی شده تحلیل چهارچوب

6-3-5- روش تحلیل عددی

6-3-5-1- روش ارزیابی تغییرشکل توسط ضریب لرزه ‌ای به صورت شبه استاتیک

6-3-5-2- تحلیل شبه دینامیکی تاریخچه زمانی

6-3-5-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

منابع

پیشگفتار

بررسی پایداری و نحوه عملکرد سازه­های سنگی سطحی و زیرسطحی در مقابل نیروهای استاتیکی، شبه ­استاتیکی و دینامیکی از اهمیت فوق ­العاده­ای در مرحله طراحی، حین اجرا و در هنگام بهره ­برداری برخوردار است. در مقایسه با تحلیل­ های استاتیکی سازه­ های سنگی، تحلیل ­های دینامیکی به دلیل مدت زمان اثر خیلی کوتاه و عدم شناخت تمام عوامل موثر آن بر دگرشکل­ پذیری و پایداری این سازه ­ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این در کنار اعتقاد به عدم تأثیرپذیری و یا تأثیرپذیری ناچیز سازه­ های سنگی زیرزمینی از امواج لرزه ­ای ناشی از زلزله، انفجار، عملیات آتشباری، انفجار سنگها در بعضی منابع است. در حالیکه در واقعیت وقوع ناپایداری ­های متعدد در این فضاها، در صورت عدم در نظر گرفتن ملاحظات دینامیکی که منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی شده است، خلاف این ادعا را ثابت کرده است. این مهم نویسندگان این اثر را بر آن داشت که یک تحقیق نظام ­مند در مورد عوامل ایجاد موج لرزه و مطالعات گذشته در مورد تحلیل لرزه­ای سازه­ های سنگی انجام دهند.

در این کتاب ابتدا به منشا عمده امواج لرزه ­ای در زمین و زلزله پرداخته شده و سپس تاریخچه مطالعات لرزه ­ای ساختارهای سنگی بررسی و مرور شده است. در فصول بعدی به تفکیک، تحلیل و طراحی سازه ­های سطحی و زیرزمینی در معرض زمین­ لرزه آورده شده است. با توجه به کمبود منابع چاپ شده و اهمیت تحلیل دینامیکی سازه­ های سنگی زیر سطحی در پروژه­­ های معدنکاری زیرزمینی، تونلها و فضاها زیرزمینی مرتبط با زیرساختهای شهری، تونلهای انتقال آب، راه و راه ­آهن، نیروگاه­ های زیرزمینی و دفینه­ های دفع زباله های سمی و خطرناک؛ در چند بخش جداگانه به تحلیل دینامیکی این فضاها پرداخته شده است.

مخاطبین این مجموعه تمام دانشجویان و کارشناسان مرتبط با علوم زمین در رشته­ های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک، معدن، بخش بالادستی مهندسی نفت، راه و راه­ آهن و سازه ­های آبی و دفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی بویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می ­­باشند.

در ترجمه و گردآوری مطالب سعی شده است امانتداری کامل نسبت به متون اصلی صورت گیرد و در هر جا در صورت لزوم توضیحات تکمیلی اضافه شده است. نویسندگان این اثر از نظرات سازنده متخصصین این فن استقبال و در نسخه ­های بعدی کتاب اعمال خواهند کرد.

در پایان از مدیریت انتشارات ارکان دانش جناب آقای مهندس ترابیان و همچنین کادر محترم انتشارات از جمله سرکار خانم مختاری که در مراحل مختلف تولید کتاب و بازبینی نهائی متن قبول زحمت کردند و سرکار خانم حمیده ختمی پناهی که زحمت صفحه آرائی، ادیت و طراحی روی جلد کتاب را بعهده داشتند کمال تشکر را داریم.

مترجمین ـ  بهار 1400

  • 95,000 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 95,000 تومان