راهنمای آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک

راهنمای آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک


پدیدآورندگان کتاب
نویسنده یا نویسندگان دکتر احمد ارزانی
ناشر ارکان
مشخصات کتاب
وزن 400
تعداد صفحه 230
جنس جلد شومیز
شابک 964-90093-7

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

فهرست مطالب

فصل 1. مشاهده میکروسکوپی میتوز و میوز

فصل 2. ژنتیک مندلی - قانون اول

فصل 3. ژنتیک مندلی در مگس سرکه

فصل 4. ژنتیک مندلی در ذرت

فصل 5. اثرات متقابل ژنی در تشکیل آنتوسیانین ذرت

فصل 6. وراثت وابسته به جنس در مگس سرکه

فصل 7. نظریه کروموزمی وراثت و مطالعه سیتولوژیکی میوز

فصل 8. اثر متقابل ژنها در مگس سرکه

اساس سلولی سیناپس بین کروموزوم های همولوگ

فصل 9. پیوستگی ژنی و نوترکیبی

فصل 10. مطالعه سلولی ناهنجاریهای کروموزومی

فصل 11. سیتوژنتیک یوپلوئیدها و آنیوپلوئید

فصل 12. ژنتیک جامعه

فصل 13. ژنتیک انسانی

ژنتیک بیوشیمیایی در گیاهان عالی

فصل 14. ژنتیک کمی

فصل 15. ژنتیک باکتریایی

فصل 16. ژنتیک مولکولی

فصل 17. آنالیز DNA با هیبریداسیون لکه گذاری سوترن

1- الکتروفورزژل آگارز

2- انتقال به کاغذ نیتروسلولاز یا غشاء نایلونی

بخش عملیات سیتوژنتیک

برنامه عملیات سیتوژنتیک

ضمیمه اول

ضمیمه دوم

ضمیمه سوم

ضمیمه چهارم

منابع مورد استفاده

 

  • 650 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 650 تومان