طراحی سازه‌های فولادی (جلد ششم) طراحی اتصالات به روش حالات حدی و مقاومت مجاز

طراحی سازه‌های فولادی (جلد ششم) طراحی اتصالات به روش حالات حدی و مقاومت مجاز


پدیدآورندگان کتاب
نویسنده یا نویسندگان دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
ناشر ارکان دانش
مشخصات کتاب
وزن 1500
تعداد صفحه 900 صفحه
جنس جلد گالینگور
شابک 978-600-287-047-6
نوبت چاپ 10
قطع کتاب وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

فصل اول: كلیاتی در مورد اتصالات سازه‌های فولادی
1-1  مقدمه
1-2  انواع اتصالات برحسب فن اتصال
1-2-1 پرچ
1-2-2 پیچ
1-2-3 جوش
1-3  انواع اتصالات برحسب میزان صلبیت آن
1-3-1 اتصال صلب
1-3-2 اتصال ساده
1-3-3 اتصال نیمه صلب و منحنی
1-4  انواع اتصالات برحسب نیروی انتقالی
1-5  انواع اتصالات برحسب شكل هندسی
1-5-1 اتصال ساده‌‌‌‌‌ی قاب شده
1-5-2 اتصال ساده‌‌‌‌‌ی نشسته‌‌‌‌‌ی تقویت نشده
1-5-3 اتصال ساده‌‌‌‌‌ی نشسته‌‌‌‌‌ی تقویت شده
1-5-4 اتصال توسط ورق‌های فوقانی، تحتانی و نبشی جان
1-5-5 اتصال توسط نیمرخ‌های سپری
1-5-6 اتصال توسط ورق انتهایی جوش شده به تیر
1-5-7 اتصالات زانویی
1-5-8 اتصالات خرپایی
1-5-9 اتصالات لوله‌ای
1-5-10 اتصالات در قاب‌های صنعتی
1-5-11 اتصالات خورجینی
1-6  انواع اتصالات برحسب نوع عضو اتصالی
1-6-1 اتصال تیر به تیر
1-6-2 اتصال ستون به ستون
1-6-3 اتصال تیر به ستون
1-6-4 اتصال مهار جانبی و بادبند به تیر و ستون
1-6-5 اتصال ستون به فونداسیون
مراجع
 
فصل دوم: اتصالات جوشی
2-1  مقدمه
2-2  فرآیندهای جوشكاری
2-2-1 جوش گازی
2-2-2 جوشكاری توسط قوس الكتریكی
2-3  فرآیندهای جوشكاری قوس الكتریكی با محافظت سرباره
2-3-1 جوش قوس الكتریكی با الكترود روكش‌دار (SMAW)
2-3-2 جوش قوس الكتریكی زیرپودری (SAW)
2-3-3 جوش قوس الكتریكی با گاز محافظ (GMAW)
2-3-4 جوش قوس الكتریكی با الكترود توپودری (FCAW)
2-3-5 جوشكاری گاز الكتریكی (EGW)
2-3-6 جوشكاری سرباره‌‌‌‌‌ی الكتریكی (ESW)
2-3-7 جوشكاری گل‌میخ‌ها
2-4  انواع الکترود و نحو‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انتخاب آن‌‌‌‌‌ها
2-4-1 انواع الكترود برحسب نوع پوشش
2-4-2 انواع الكترود برحسب مقاومت و نحوه‌‌‌‌‌ی مصرف
2-4-3 انتخاب نوع الكترود
2-5  نكات اجرایی و ایمنی جوشكاری
2-5-1 نكات اجرایی جوشكاری
2-5-2 نكات ایمنی جوشكاری
2-6  جوشكاری فولادهای ساختمانی
2-7  معایب و نواقص جوش
2-7-1 لكه‌‌‌‌‌ی قوس
2-7-2 تخلخل
2-7-3 ذوب و نفوذ ناقص
2-7-4 جذب ناخالصی‌ها
2-7-5 ذرات سرباره‌‌‌‌‌ی محبوس شده و اختلال گل جوش
2-7-6 سوختن جوش
2-7-7 بریدگی كناره‌‌‌‌‌ی جوش
2-7-8 پاشش
2-7-9 سر رفتن جوش
2-7-10 ترك در جوش
2-7-11 خوردگی در جوش
2-7-12 انقباض جوش و تنش‌‌‌‌‌های پسماند در آن
2-8  بازرسی، كنترل و آزمایش جوش
2-8-1 اقدامات قبل از شروع جوشكاری
2-8-2   اقدامات در حین عملیات جوشكاری
2-8-3  اقدامات پس از انجام عملیات جوشكاری
2-8-4 مشخصات فنی روند جوشكاری (WPS)
2-8-5 گزارش تأیید صلاحیت روند جوشكاری (PQR)
2-9  انواع جوش و اتصالات جوشی
2-9-1 اتصالات جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای اتصال
2-9-2 انواع وضعیت جوشكاری
2-9-3 انواع جوش
2-10 علائم جوشكاری
2-11 سطح مؤثر جوش و محدودیت اندازه‌‌‌‌‌ی آن
2-11-1 سطح مؤثر جوش شیاری
2-11-2 سطح مؤثر جوش گوشه
2-11-3 سطح مؤثر جوش كام و انگشتانه
2-11-4 محدودیت ضخامت گلوگاه جوش شیاری
2-11-5 محدودیت ضخامت اندازه‌‌‌‌‌ی جوش گوشه
2-11-6 محدودیت اندازه‌‌‌‌‌ی جوش انگشتانه و كام
2-12 مقدمه‌‌‌‌‌ای بر طراحی اتصال
2-13 مقاومت جوش
2-13-1 الکترودهای سازگار با مصالح فلز پایه
2-14 نحوه‌‌‌‌‌ی محاسبه‌‌‌‌‌ی تنش در جوش
مراجع
 
فصل سوم: اتصالات پیچی
3-1  مقدمه
3-2  مزایا و معایب اتصالات پیچی
3-2-1 مزایای اتصالات پیچی
3-2-2 معایب اتصالات پیچی
3-3 پیچ‌های معمولی و پیچ‌های پرمقاومت
3-3-1 پیچ‌های معمولی
3-3-2 پیچ‌های پرمقاومت
3-4  پیش‌تنیدگی پیچ‌های پرمقاومت
3-4-1 نیروی پیش‌تنیدگی
3-4-2 نحوه‌‌‌‌‌ی ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی
3-4-3 كنترل كیفیت و تضمین كیفیت
3-5  اتصالات اتكایی و اصطكاكی
3-5-1 اتصالات اتكایی
3-5-2 اتصالات اصطكاكی
3-6  تركیب برش و كشش در اتصالات پیچی
3-6-1 اندركنش برش و كشش در اتصالات اتكایی
3-6-2 اندركنش برش و كشش در اتصالات اصطكاكی
3-7 مشخصات و فواصل سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
3-7-1 روش‌های سوراخ كردن قطعات فولادی
3-7-2 انواع سوراخ‌‌‌‌‌ها در اتصالات پیچی
3-7-3 فواصل حداقل و حداكثر سوراخ‌ها
3-8  مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اتکایی
3-8-1 مقاومت کششی اسمی  و مقاومت برشی اسمی
3-8-2 ضوابط طراحی اتصالات اتکایی براساس نگرش حالت حدی (LRFD)
3-8-3 ضوابط طراحی اتصالات اتکایی براساس نگرش مقاومت مجاز (ASD)
3-8-4 اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی
3-9 مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اصطکاکی
3-9-1 اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اصطکاکی
3-10 مقاومت اتکایی در جدار سوراخ پیچ
3-11 نواحی تأثیرپذیر اجزای اتصال‌‌‌‌‌دهنده و وسایل اتصال
3-11-1 مقاومت کششی اعضاء در مجاورت ناحیه‌‌‌‌‌ی اتصال
3-11-2 مقاومت برشی اعضا در مجاورت ناحیه‌‌‌‌‌ی اتصال
3-11-3 مقاومت برش قالبی
3-11-4 مقاومت فشاری اعضا در مجاورت ناحیه‌‌‌‌‌ی اتصال
3-12 نحوه‌‌‌‌‌ی تعیین تنش در اتصالات پیچی
3-12-1  اتصالات پیچی تحت نیروی بدون خروج از مركزیت
3-12-2  تعیین سطح مقطع خالص مؤثر
3-12-3  اتصال پیچی تحت اثر هم‌زمان نیروی برشی و لنگر پیچشی
3-12-4  اتصال پیچی تحت اثر هم‌زمان نیروهای برشی و نیروی كششی
3-12-5  اتصال پیچی تحت اثر هم‌زمان نیروی برشی و لنگر خمشی
مراجع
 
فصل چهارم: اتصال مفصلی (ساده) به كمك نبشی جان
4-1 کلیات
4-2 صلبیت اتصال نبشی جان
4-3 مراحل طراحی اتصال قاب شده‌‌‌‌‌ی تیر به ستون به كمك جوش
4-4 مراحل طراحی اتصال قاب شده‌‌‌‌‌ی تیر به ستون به كمك پیچ
4-5  طراحی اتصالات ساده‌‌‌‌‌ی تیرها
مراجع
 
فصل پنجم: اتصالات ساده‌‌‌‌‌ی نشسته تیر به ستون
5-1 کلیات
5-2 اتصال نشسته‌‌‌‌‌ی تقویت نشده
5-2-1 تعیین ابعاد نبشی نشیمن
5-2-2 طراحی اتصال نبشی به ستون
5-2-3  كنترل خمش جان ستون
5-2-3 كنترل خمش جان ستون
5-3 اتصالات نشسته‌‌‌‌‌ی تقویت شده
5-3-1 مراحل طراحی اتصال نشسته‌‌‌‌‌ی تقویت شده با لبه‌های قائم
5-3-2 طراحی اتصال نشسته با تقویت مثلثی شكل
5-4 اتصالات نشسته‌‌‌‌‌ی خورجینی
5-4-1 اتصال خورجینی با نشیمن انعطاف‌پذیر
5-4-2 اتصال خورجینی با نشیمن تقویت شده
مراجع
 
 فصل ششم: اتصالات خمشی(ممان‌گیر) تیر به ستون
6-1  مقدمه
6-2  انواع اتصالات خمشی متداول
6-3  اتصال خمشی توسط ورق‌های فوقانی و تحتانی (جان‌های تیر و ستون در یك صفحه)
6-4  اتصال خمشی مستقیم تیر به ستون (جان‌های تیر و ستون در  یك صفحه)
6-5  اتصال خمشی (صفحه‌‌‌‌‌ی جان تیر عمود بر صفحه جان ستون)
6-6  اتصال تیر به ستون توسط سپری
6-7  اتصال تیر به ستون توسط ورق انتهایی
6-7-1 تعیین ضخامت ورق انتهایی
6-7-2 كنترل تنش در پیچ‌های اتصال
6-7-3 کنترل تسلیم موضعی جان
6-8  اتصال مستقیم تیر به ستون
6-9  اتصالات نیمه صلب
6-10 طراحی لرزه‌‌‌‌‌ای اتصالات خمشی
6-10-1 اتصال خمشی تیر به ستون در قاب‌‌‌‌‌های خمشی متوسط و ویژه
6-11 اتصالات خمشی از پیش تأییدشده
6-11-1 الزامات عمومی اتصالات خمشی از پیش تائیدشده
6-11-2 اتصال خمشی مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)
6-11-3 اتصال خمشی فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال خمشی فلنجی
                 چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)
6-11-4  اتصال خمشی پیچی به کمک ورق‌‌‌‌‌های روسری و زیرسری (BFP)
6-11-5  اتصال خمشی جوشی به کمک ورق‌‌‌‌‌های روسری و زیرسری (WFP)
6-11-6  اتصال خمشی تقویت نشده‌‌‌‌‌ی جوشی (WUF-W)
مراجع
 
فصل هفتم: اتصالات زانویی
7-1 مقدمه
7-2 اتصال زانویی چهارگوش
7-3 اتصالات زانویی ماهیچه‌ای
7-3-1 طراحی اتصال زانویی با ماهیچه‌‌‌‌‌ی خطی
7-3-2 طراحی اتصال زانویی با ماهیچه‌‌‌‌‌ی منحنی
مراجع
 
فصل هشتم: طراحی اتصالات خورجینی خمشی (گیردار)
8-1 مقدمه
8-2  انواع، تحلیل و ضوابط طراحی قاب با اتصالات خورجینی خمشی
8-2-1 انواع اتصال خورجینی خمشی
8-2-2 تحلیل قاب با اتصال خورجینی خمشی
8-2-3 ضوابط طراحی قاب با اتصال خورجینی خمشی
8-3  اتصال خورجینی خمشی با ورق‌های اتصال افقی (نوع 1)
8-4  اتصال خورجینی خمشی با ورق‌های اتصال قائم (نوع 2)
مراجع
 
فصل نهم: طراحی ورق‌‌‌‌‌های کف ستون
9-1 مقدمه
9-2 چگونگی رفتار ورق کف ستون
9-3 نحوه‌‌‌‌‌ی اجرای ورق کف ستون
9-4 تقویت ورق کف ستون
9-5  روند تحلیل و طراحی اتصال پای ستون
9-5-1 رفتار کف ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش یک‌‌‌‌‌طرفه
9-6 توزیع تنش خطی با فرض رفتار الاستیک در تحلیل  (نگرش اول)
9-6-1 تحلیل اتصال پای‌ستون تحت اثر نیروی محوری و
9-6-2 تحلیل اتصال پای ستون تحت تأثیر نیروی محوری و
9-6-3  رفتار کف‌‌‌‌‌ستون تحت اثر خمش دوطرفه
9-7 توزیع تنش خطی در تحلیل اتصال ستون به پی (نگرش دوم)
9-7-1 رفتار کف ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش یک‌‌‌‌‌طرفه
9-8 تحلیل اتصال ستون به پی به روش حدی (نگرش سوم)
9-8-1 رفتار کف‌‌‌‌‌ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش
9-9 طراحی اجزای اتصال پای ستون
مراجع
 
فصل دهم: وصله تیرها و ستون‌‌‌‌‌ها
10-1 مقدمه
10-2 طراحی وصله‌‌‌‌‌ی تیرها در سازه‌‌‌‌‌های غیر باربر لرزه-ای
10-2-1 نیروهای طراحی اجزای وصله‌‌‌‌‌ی تیر در سازه‌‌‌‌‌های با رفتار غیرلرزه‌‌‌‌‌ای
10-3 طراحی وصله‌‌‌‌‌ی ستون‌‌‌‌‌ها در سازه‌‌‌‌‌های غیر باربر لرزه-ای
10-3-1 كلیات
10-3-2 نیروهای طراحی وصله ستون در سازه‌‌‌‌‌های غیر باربر لرزه-ای
10-3-3 انواع وصله‌های ستون
10-3-4 نحوه‌‌‌‌‌ی طراحی وصله‌های ستون در سازه‌‌‌‌‌های غیر باربر لرزه-ای
10-4 وصله‌‌‌‌‌ی تیر و ستون در سیستم‌‌‌‌‌های باربر جانبی لرزه-ای
10-4-1 الزامات طراحی وصله‌‌‌‌‌ی تیرها در قاب‌‌‌‌‌های خمشی لرزه‌‌‌‌‌ای
10-4-2 وصله ستون در قاب‌‌‌‌‌های خمشی لرزه-ای
مراجع
 
فصل یازدهم: اتصالات خرپایی
11-1 مقدمه
11-2  انواع اتصالات خرپایی
11-3  طراحی ورق اتصال
11-3-1 روش بلاجت در طراحی ورق‌های اتصال
11-3-2 روش ویتمور در طراحی ورق‌های اتصال
11-3-3 تعیین ابعاد ورق اتصال
مراجع
واژه‌‌‌‌‌یاب 

 

پيشگفتار مؤلفين
خداوند عزیز، قادر و مهربان را سپاسگزاریم که پس از تألیف جلد پنجم از سری مجموعه‌‌‌‌‌‌ی کتب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی توفیق تألیف جلد ششم این مجموعه را به ما اعطا فرمود.
چاپ جلد پنجم کتاب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی با نگرش حالات حدی (LRFD) و با تکیه بر طراحی اعضاء در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه 1393 تدوین و منتشر گردید و با استقبال عزیزان علاقمند طی مدت کمتر از شش ماه به چاپ سوم خود رسید.
در ویرایش چهارم سال 1392 مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان ایران شیوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی بر مبنای روش حالات حدی (ضرائب بار و مقاومت) استوار است. ارائه‌‌‌‌‌‌ی این شیوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی که به LRFD نیز موسوم است، مؤلفین را بر آن داشت تا با پشتوانه‌‌‌‌‌‌ی تجربیات سالیان طولانی تدریس دروس طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی و به منظور درک مناسب‌‌‌‌‌‌تر و منطقی‌‌‌‌‌‌تر مطالب به تدوین مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از کتب در این زمینه همت گمارند.
در اغلب آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های معتبر طراحی در کشورهای مختلف اساس طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی بر تعیین مقاومت اسمی استوار است. چنان‌‌‌‌‌‌چه هدف طراح استفاده از نگرش LRFD باشد، لازم است مقاومت مورد نیاز که با توجه به ترکیبات بارگذاری روش حالات حدی محاسبه می‌‌‌‌‌‌شود با حاصل‌‌‌‌‌‌ضرب مقاومت اسمی در ضریب کاهش مقاومت مقایسه و کنترل گردد. برای مهندسان و طراحانی که علاقمند به استفاده از نگرش مقاومت مجاز (ASD) می‌‌‌‌‌‌باشند، ضروری است مقاومت مورد نیاز را که با توجه به ترکیبات روش مقاومت مجاز تعیین می‌‌‌‌‌‌کنند، با حاصل مقاومت اسمی تقسیم بر ضریب اطمینان مقایسه و کنترل کنند. این نحوه‌‌‌‌‌‌ی نگرش طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی که می‌‌‌‌‌‌تواند تحت عنوان نگرش متحدانه در طراحی نامگذاری شود، در کتاب پیش‌‌‌‌‌‌رو برای طراحی اتصالات در سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که پس از تعیین مقاومت اسمی تفاوت اساسی بین دو نگرش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) وجود نخواهد داشت، انتظار می‌‌‌‌‌‌رود آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های طراحی در آینده به این نکته عنایت کرده و هر دو نگاه مذکور به طراحی را قابل قبول بدانند.
ضرورت‌‌‌‌‌‌ها و الزامات‌‌‌‌‌‌ طراحی اتصالات در سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی به ویژه در مباحث لرزه‌‌‌‌‌‌ای به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که استفاده از مقاومت نهایی اتصال با منطق مورد انتظار از رفتار آن تحت بارهای زلزله سازگاری مناسب‌‌‌‌‌‌تری دارد.
چون مثال‌‌‌‌‌‌های ارائه شده در جلد سوم کتاب طراحی اتصالات سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی مورد استقبال علاقمندان قرار گرفته بود، در این جلد از اکثر مثال‌‌‌‌‌‌های جلد مذکور که جنبه‌‌‌‌‌‌ی کاربردی داشته و متفاوت با مثال‌‌‌‌‌‌های دیگر کتب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی می‌‌‌‌‌‌باشد، استفاده شده است.
کتاب حاضر شامل یازده فصل است که در آن‌‌‌‌‌‌ها علاوه بر اشاره به اصول و مبانی طراحی انواع اتصالات، ضوابط و روابط مورد نیاز همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های کاربردی متعددی ارائه می‌‌‌‌‌‌شود.
کلیاتی در مورد اتصالات سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی، شامل انواع اتصالات برحسب فن اتصال و میزان صلبیت و شکل‌‌‌‌‌‌پذیری آنان، میزان و نوع نیروی انتقالی، شکل هندسی و نوع اعضای اتصال‌‌‌‌‌‌شونده همراه با عملکرد رفتار هر یک از اتصالات رایج در فصل اول ارائه شده است.
در فصل دوم تحت عنوان اتصالات جوشی انواع فرآیندهای جوشکاری، نحوه‌‌‌‌‌‌ی انتخاب الکترود، نکات اجرایی و ایمنی جوشکاری، جوشکاری فولادهای ساختمانی، معایب و نواقص جوش، بازرسی و کنترل، انواع جوش و اتصالات جوشی، علائم جوشکاری، سطح مؤثر جوش و محدودیت‌‌‌‌‌‌های اندازه‌‌‌‌‌‌ی آن و نحوه‌‌‌‌‌‌ی محاسبه‌‌‌‌‌‌ی تنش در انواع جوش ارائه شده و نحوه‌‌‌‌‌‌ی تعیین مقاومت اسمی جوش بر مبنای مصالح فلز جوش و فلز پایه و نیز ضریب کاهش مقاومت برای نگرش LRFD و ضرایب اطمینان برای نگرش ASD همراه با ضوابط آئین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای مربوطه بیان می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوعی از طراحی اتصالات جوشی با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه گردیده است.
فصل سوم کتاب به طراحی اتصالات پیچی اختصاص دارد. در این فصل انواع اتصالات پیچی از نوع اتکایی و اصطکاکی، نحوه‌‌‌‌‌‌ی عملکرد و رفتار هر یک تحت نیروهای اعمالی، اندرکنش برش و کشش در آنان، مشخصات و فواصل سوراخ‌‌‌‌‌‌ها در اتصالات پیچی، نحوه‌‌‌‌‌‌ی تعیین مقاومت اسمی و طراحی برای هر دو نگرش LRFD و ASD همراه با چگونگی محاسبه‌‌‌‌‌‌ی مقاومت مورد نیاز برای حالات گوناگون بارگذاری ارائه می‌‌‌‌‌‌شود، مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع در این فصل خواننده را با مفاهیم طراحی اتصالات پیچی آشنا خواهد کرد.
با مطالعه‌‌‌‌‌‌ی فصول اول تا سوم کتاب آمادگی لازم در خواننده جهت طراحی انواع اتصالات ساده و نیمه صلب و خمشی که قرار است در فصول چهارم تا یازدهم ارائه گردد، فراهم می‌‌‌‌‌‌شود.
به اتصالات مفصلی ساده در فصول چهارم و پنجم این اثر پرداخته شده است.
در فصل چهارم اتصال مفصلی ساده تیر به ستون و تیر به تیر به کمک نبشی جان تشریح می‌‌‌‌‌‌گردد. مواردی از قبیل میزان صلبیت نبشی جان، مراحل طراحی اتصال قاب‌‌‌‌‌‌شده به کمک پیچ و جوش همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های گوناگون با هر دو نگرش LRFD و ASD در این فصل آورده شده است.
به رفتار و طراحی اتصالات نشسته‌‌‌‌‌‌ی تقویت‌‌‌‌‌‌شده و تقویت‌‌‌‌‌‌نشده و نیز خورجینی در فصل پنجم پرداخته می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل انواع گوناگون اتصالات ساده‌‌‌‌‌‌ی نشسته همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه خواهد شد.
فصل ششم به طراحی انواع اتصالات خمشی اختصاص یافته است. نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و ضوابط طراحی انواع اتصالات خمشی متداول و نیمه‌‌‌‌‌‌صلب از مطالب عمده‌‌‌‌‌‌ی این فصل است. انواع اتصالات لرزه‌‌‌‌‌‌ای خمشی تأییدشده همراه با نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و الزامات طراحی آن‌‌‌‌‌‌ها در این فصل ارائه می‌‌‌‌‌‌شود.
مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع و گوناگون به منظور تبیین و تشریح بهتر اتصالات خمشی با استفاده از هر دو نگرش LRFD و ASD برای انواع اتصالات معمولی و لرزه‌‌‌‌‌‌ای در این فصل آورده شده است.
به نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و ضوابط طراحی اتصالات زانویی چهارگوش و ماهیچه‌‌‌‌‌‌ای خطی و منحنی در فصل هفتم این مجموعه پرداخته خواهد شد. در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوع از اتصالات زانویی و ماهیچه‌‌‌‌‌‌ای همراه با طراحی کامل یک قاب شیب‌‌‌‌‌‌دار با اتصال زانویی با نگرش حالات حدی LRFD ارائه خواهد شد.
فصل هشتم این کتاب به ارائه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی اتصالات خورجینی خمشی اختصاص دارد. در این فصل خوانندگان محترم ضمن آشنایی با دو نوع اتصال خورجینی خمشی مثال‌‌‌‌‌‌هایی را از طراحی این‌‌‌‌‌‌گونه اتصالات به روش LRFD و ASD مشاهده خواهند کرد.
فصل نهم این مجموعه به طراحی اتصال ستون به پی در حالات گوناگون می‌‌‌‌‌‌پردازد. چگونگی رفتار این نوع اتصال تحت انواع بارگذاری‌‌‌‌‌‌های محوری (فشاری و کششی) و خمشی همراه با نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی آنان از مباحث عمده‌‌‌‌‌‌ی این فصل است. نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی ورق‌‌‌‌‌‌های کف‌‌‌‌‌‌ستون و چگونگی تقویت آنان و نیز محاسبه‌‌‌‌‌‌ی میل‌‌‌‌‌‌مهارهای لازم برای تحمل نیروهای کششی با مقادیر بزرگ با هر دو نگرشLRFD و ASD در این فصل آورده شده است. چون طرح ورق‌‌‌‌‌‌های کف‌‌‌‌‌‌ستون تحت خمش دو محوره نیز از مسائل مورد توجه مهندسان و طراحان است، مؤلفین در این فصل به صورت جامع به این موضوع پرداخته و نرم‌‌‌‌‌‌افزاری نیز تهیه و همراه با این کتاب تقدیم می‌‌‌‌‌‌دارند. در انتهای هر بخش در این فصل مثال‌‌‌‌‌‌های متنوعی با استفاده از هر دو نگرش LRFD  و ASD برای آشنایی بیشتر خوانندگان ارائه می‌‌‌‌‌‌شود.
فصل دهم این جلد به نحوه‌‌‌‌‌‌ی رفتار و چگونگی اجرای وصله‌‌‌‌‌‌ی تیرها و ستون‌‌‌‌‌‌ها برای سازه‌‌‌‌‌‌های باربر غیرلرزه‌‌‌‌‌‌ای و لرزه‌‌‌‌‌‌ای اختصاص یافته است. در این فصل ضمن تشریح نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی انواع وصله‌‌‌‌‌‌های پیچی و جوشی برای تیرها و ستون‌‌‌‌‌‌ها به ویژه در سیستم‌‌‌‌‌‌های باربر جانبی لرزه‌‌‌‌‌‌ای، چگونگی طراحی این‌‌‌‌‌‌گونه وصله‌‌‌‌‌‌ها همراه با مثال‌‌‌‌‌‌های گوناگون با هر دو نگرش LRFD و ASD ارائه خواهد شد.
به نحوه‌‌‌‌‌‌ی طراحی اتصالات خرپایی و ورق‌‌‌‌‌‌های اتصال آن در فصل یازدهم پرداخته می‌‌‌‌‌‌شود. در این فصل چگونگی طراحی ورق‌‌‌‌‌‌های اتصال توسط دو روش بلاجت و ویتمور با هر دو نگرش LRFD و ASD بیان و مثال‌‌‌‌‌‌های متعددی جهت استفاده‌‌‌‌‌‌ی دانشجویان و مهندسان ارائه می‌‌‌‌‌‌گردد.
تألیف و نشر این کتاب با تلاش و همراهی عزیزانی که به اختصار به زحمات آنان اشاره می‌‌‌‌‌‌شود، میسر گردید.
جناب آقای مهندس صادق قمصری اصفهانی دانشجوی ممتاز و ارزنده‌‌‌‌‌‌ی دانشکده‌‌‌‌‌‌ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان جهت ویرایش و اصلاحات این جلد تلاش‌‌‌‌‌‌های مجدانه، مستمر و تحسین‌‌‌‌‌‌برانگیزی داشتند. نویسندگان صمیمانه از ایشان قدردانی و تشکر می‌‌‌‌‌‌کنند.
جناب آقای مهندس کرمی هرستانی و سرکارخانم اکرم ملایی کلیه‌‌‌‌‌‌ی شکل‌‌‌‌‌‌های این کتاب را با حوصله، دقت و کوشش قابل تقدیری تهیه کردند. نویسندگان مراتب سپاس خود را تقدیم این عزیزان می‌‌‌‌‌‌کنند.
از جناب آقای مهندس مسیح هنرمند به خاطر تهیه شکل‌‌‌‌‌‌های روی جلد و سرکارخانم نفیسه اورک شیرانی به خاطر طراحی و تنظیم جلد کتاب صمیمانه تشکر می‌‌‌‌‌‌شود.
از سرکار خانم فاطمه چلمقانی که با حوصله و دقت فراوان در تایپ متن و فرمول‌‌‌‌‌‌های کتاب زحمات قابل تقدیری را متقبل شدند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌‌‌‌‌‌شود.
از همکار محترم جناب آقای دکتر مؤمنی که مشوقی همراه برای مؤلفین در تهیه‌‌‌‌‌‌ی مجموعه کتب طراحی سازه‌‌‌‌‌‌های فولادی بودند، سپاسگزاریم.
از جناب آقای مهندس محمد ترابیان مدیریت محترم انتشارات ارکان‌‌‌‌‌‌دانش که نسبت به چاپ، نشر و توزیع کتاب عنایت ویژه داشتند و نیز سرکارخانم نسرین مختاری به خاطر مدیریت ایشان در مراحل مختلف تایپ، تنظیم و کنترل نهایی کتاب و هماهنگی‌‌‌‌‌‌های امور چاپ، تشکر و سپاسگزاری می‌‌‌‌‌‌کنیم.
هر چند طی بازخوانی‌‌‌‌‌‌های مکرر سعی و تلاش فراوانی به عمل آمده تا کتاب حاضر از حداقل اشتباهات برخوردار باشد، لیکن باور داریم این اثر دارای لغزش‌‌‌‌‌‌ها و کاستی‌‌‌‌‌‌هایی است پیشاپیش از خوانندگان محترم به لحاظ احتمال وجود اشتباهات و اشکالاتی که از نظر دورمانده صمیمانه پوزش می‌‌‌‌‌‌خواهیم.
دریافت نقطه‌‌‌‌‌‌نظرات، پیشنهادات و رهنمودهای همکاران محترم، دانشجویان عزیز و مهندسان گرامی موجب قدردانی و سپاسگزاری است.
مجتبی   ازهری  ـ سیدرسول  میرقادری
شهریورماه   1393
 

  • 140,000 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 140,000 تومان

برچسب ها: طراحی, سازه‌های, فولادی, (جلد, ششم), اتصالات, به, روش, حالات, حدی, مقاومت, مجاز, مهندسی, عمران